Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Protokół Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Supraślu ustalenia wyniku referendum gminnego przeprowadzonego w dniu 24 maja 2015 r.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe