reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318; z 2014 r.,poz. 379 poz. 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381,; z 2014 r., poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, poz. 898, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r., poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz.1149, poz. 1289,; z 2014 r., poz. 183, poz. 517, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Sejnach:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Sejny pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w tym także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego powierza się sołtysom sołectw Gminy Sejny, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sejny w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso stanowiące określony procent od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Sejny pobranych podatków.

2. Wykaz wynagrodzeń sołtysów poszczególnych inkasentów za pobór podatków w drodze inkasa ustalony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała NR XXI/106/08 Rady Gminy Sejny z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Podl.; z 2008 r., Nr 266, poz. 2719; z 2011 r., Nr 76, poz. 841, Nr 247, poz. 2932; z 2014 r., poz. 1969; z 2015 r., poz. 1108).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Sejny
z dnia 22 maja 2015 r.

Wykaz inkasentów oraz stawki wynagrodzeń inkasentów Gminy Sejny

Lp.

Sołectwo

Inkasent

Stawki

%

1

Babańce

Michał Gryguć

8,0

2

Berżniki

Mirosław Szkutnik

8,0

3

Berżałowce

Wojciech Łucznik

9,5

4

Bosse

Genowefa Andrulewicz

8,0

5

Bubele

Józef Piliczewski

8,5

6

Burbiszki

Danguole Marcinkiewicz

8,5

7

Degucie

Edmund Depkun

10,0

8

Dubowo

Eugeniusz Jurgielanis

10,0

9

Dusznica

Władysław Klimasara

9,0

10

Dworczysko

Alicja Raglis

10,0

11

Folwark Berżniki

Jarosław Marek Jurgielanis

10,0

12

Gawiniańce

Anna Janowicz

10,0

13

Grudziewszczyzna

Jerzy Czarkowski

10,0

14

Gryszkańce

Andrzej Chmielewski

10,0

15

Hołny Mejera

Jerzy Pachutko

9,0

16

Hołny Wolmera

Dariusz Ziniewicz

9,0

17

Jenorajście

Wincenty Mazurkiewicz

10,0

18

Jodeliszki

Romuald Skrypko

10,0

19

Kielczany

Jakub Czakis

9,5

20

Klejwy

Romuald Gryszkiewicz

8,0

21

Kolonia Sejny

Dorota Łejmel

10,0

22

Konstantynówka

Jan Gaus

10,0

23

Krasnogruda

Irena Bobrowska

10,0

24

Krasnowo

Henryk Pszczółkowski

9,0

25

Krejwińce

Piotr Żylwis

8,0

26

Lasanka

Stanisław Strękowski

10,0

27

Łumbie

Witold Niewulis

8,0

28

Markiszki

Łukasz Nowak

10,0

29

Marynowo

Stanisław Fiedorowicz

8,0

30

Nowosady

Józef Woźnialis

10,0

31

Ogrodniki

Maria Malinowska

9,5

32

Olszanka

Stanisław Luto

10,0

33

Poćkuny

Wiktor Kąkolewski

10,0

34

Podlaski

Krzysztof Gaber

10,0

35

Posejanka

Zenon Miszkiel

10,0

36

Posejny

Grzegorz Zubowicz

8,0

37

Półkoty

Teresa Jolanta Przeborowska

9,0

38

Rachelany

Stanisław Klucznik

10,0

39

Radziucie

Romuald Misiukanis

8,0

40

Radziuszki

Teresa Palanis

8,0

41

Rynkojeziory

Jan Józef Keller

9,0

42

Sumowo

Leszek Sidorowicz

8,0

43

Sztabinki

Stefan Wiżlański

10,0

44

Świackie

Wojciech Anuszkiewicz

10,0

45

Wigrańce

Jadwiga Walento

11,0

46

Zaleskie

Marek Buchowski

8,0

47

Zaruby

Tomasz Milewski

10,0

48

Żegary

Józef Klucznik

8,0


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 r o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym, art. 6 ust.8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Rada gminy może zarządzić pobór ww. podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach podatkowych Rada Gminy Sejny podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy, zgodnie z którą inkasentami podatków nadal pozostają sołtysi a ich stawki procentowe za inkaso uzależnione są od ilości podatników w poszczególnych sołectwach oraz rozproszenia zabudowań mieszkalnych na poszczególnych wsiach. Niniejsza uchwała ma na celu ustalenie wysokości stawek inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, które pobierane są przez inkasentów na takim poziomie, aby rekompensowały im utracony czas za prace wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama