reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 31.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 000

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, ( stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34 848 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40 848 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 056 483 zł z tego:

- dochody bieżące 14 833 552

- dochody majątkowe 3 222 931

2) Plan wydatków ogółem 17 458 803 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 185 742

- na wydatki majątkowe 5 273 061

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 31.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 059,00

6 000,00

21 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14 342,00

6 000,00

20 342,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 342,00

6 000,00

20 342,00

Razem:

1 854 910,00

6 000,00

1 860 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 31.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 146 047,00

0,00

5 146 047,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

55 106,00

0,00

55 106,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 106,00

- 576,00

1 530,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

576,00

576,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

229 944,00

0,00

229 944,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

8 000,00

8 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

5 880,00

5 880,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 944,00

- 14 000,00

8 944,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

12 000,00

- 8 000,00

4 000,00

4260

Zakup energii

0,00

2 180,00

2 180,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

900,00

900,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

5 040,00

5 040,00

80195

Pozostała działalność

104 729,00

0,00

104 729,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

43 041,00

- 10 000,00

33 041,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

7 428,00

- 1 500,00

5 928,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

6 000,00

6 000,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

8 700,00

4 000,00

12 700,00

4309

Zakup usług pozostałych

1 550,00

500,00

2 050,00

Razem:

15 597 893,00

0,00

15 597 893,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

15 059,00

6 000,00

21 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

14 342,00

6 000,00

20 342,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

6 000,00

12 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 100,00

- 238,00

862,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

- 136,00

64,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 700,00

772,00

5 472,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 304,00

1 696,00

4410

Podróże służbowe krajowe

342,00

- 94,00

248,00

Razem:

1 854 910,00

6 000,00

1 860 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-680-14/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r., w dz. 751, rozdz. 75107 & 2010 w kwocie 6 000 zł.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Na wniosek dyrektorów szkół w Kaletniku i Słobódce dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama