Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.63.2015.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 maja 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr VI/31/15 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe