Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 28/15 Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem i Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne za 2014 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe