reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Augustowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się stawkę opłaty za miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 12,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 23,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 34,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 45,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 56,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i powyżej w wysokości 66,00 zł.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 18,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 36,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 54,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 72,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 90,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i powyżej w wysokości 108,00 zł.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) Stawka opłaty za pojemnik na odpady zmieszane o określonej pojemności wynosi:

a) 10,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;

b) 15,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 litrów;

c) 20,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów;

d) 20,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów;

e) 24,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 140 litrów;

f) 38,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;

g) 55,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 360 litrów;

h) 135,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;

i) 590,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów (Kp7).

2) Stawka opłaty za worek lub pojemnik na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny o określonej pojemności wynosi:

a) 1,00 zł za jednorazowe odebranie worka o pojemności 80 lub 100 litrów;

b) 15,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów.

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w wysokości:

1) 20,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;

2) 25,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 80 litrów;

3) 30,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 litrów;

4) 30,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów ;

5) 34,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 140 litrów;

6) 48,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;

7) 80,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 360 litrów;

8) 175,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;

9) 900,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów (Kp7).

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXIV/184/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., Nr 1377);

2) Nr XXXVI/295/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014, poz. 3259).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama