| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej "opłatą", właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Płaska uiszczają od czasu powstania obowiązku raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Płaska mogą uiścić za okres jednego roku z góry w terminie do dnia 15 marca.

3. Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ich właściciele wnoszą w terminie do 15 sierpnia roku, którego opłata dotyczy.

4. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Płaska.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 151).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »