reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 47/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 16 939,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 16 939,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 12 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 908 312,80 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 206 312,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 702 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 138 312,80 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 071 012,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 67 300,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 571,00

2 360,00

14 931,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 670,00

2 360,00

7 030,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 670,00

2 360,00

7 030,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

14 579,42

14 579,42

80101

Szkoły podstawowe

0,00

7 298,00

7 298,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

7 298,00

7 298,00

80110

Gimnazja

0,00

5 079,00

5 079,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

5 079,00

5 079,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

2 202,42

2 202,42

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 202,42

2 202,42

Razem:

906 052,38

16 939,42

922 991,80

Razem własne dochody, z tego:

8 985 321,00

0,00

8 985 321,00

Własne dochody bieżące:

7 283 321,00

0,00

7 283 321,00

Własne dochody majątkowe:

1 702 000,00

0,00

1 702 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

906 052,38

16 939,42

922 991,80

Razem:

9 891 373,38

16 939,42

9 908 312,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

595 250,00

0,00

595 250,00

85202

Domy pomocy społecznej

59 000,00

- 12 000,00

47 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

42 000,00

- 12 000,00

30 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

187 350,00

12 000,00

199 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

10 000,00

10 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 300,00

2 000,00

4 300,00

Razem:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

12 571,00

2 360,00

14 931,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 670,00

2 360,00

7 030,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

2 360,00

2 360,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

14 579,42

14 579,42

80101

Szkoły podstawowe

0,00

7 298,00

7 298,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

7 298,00

7 298,00

80110

Gimnazja

0,00

5 079,00

5 079,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

5 079,00

5 079,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

2 202,42

2 202,42

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 180,61

2 180,61

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

21,81

21,81

Razem:

906 052,38

16 939,42

922 991,80

Razem własne wydatki, z tego:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Własne wydatki bieżące:

7 148 021,00

0,00

7 148 021,00

Własne wydatki majątkowe:

67 300,00

0,00

67 300,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

906 052,38

16 939,42

922 991,80

Razem:

8 121 373,38

16 939,42

8 138 312,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 8 maja 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 2010 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.801 o kwotę 14 579,42 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 3030 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2015 roku;

2) zwiększenie dotacji celowej w dz.801 o kwotę 14 579,42 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

3) przeniesienie kwoty 12 000,00 zł. w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoju GOPS.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama