reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 49/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 360,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 2 360,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 23 462,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 910 672,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 208 672,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 702 000,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 140 672,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 073 372,80 zł.;

- majątkowe w wysokości 67 300,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 931,00

2 360,00

17 291,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 030,00

2 360,00

9 390,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 030,00

2 360,00

9 390,00

Razem:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem własne dochody, z tego:

8 985 321,00

0,00

8 985 321,00

Własne dochody bieżące:

7 283 321,00

0,00

7 283 321,00

Własne dochody majątkowe:

1 702 000,00

0,00

1 702 000,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem:

9 908 312,80

2 360,00

9 910 672,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

83 600,00

0,00

83 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

83 600,00

0,00

83 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

- 2 000,00

3 600,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

6 000,00

26 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 4 000,00

11 000,00

710

Działalność usługowa

15 000,00

0,00

15 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10 000,00

- 4 000,00

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 4 000,00

6 000,00

71035

Cmentarze

0,00

4 000,00

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4 000,00

4 000,00

750

Administracja publiczna

1 397 300,00

0,00

1 397 300,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 500,00

- 100,00

68 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

400,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 236 900,00

100,00

1 237 000,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

6 000,00

1 100,00

7 100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

79 000,00

0,00

79 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

77 000,00

0,00

77 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

1 500,00

3 500,00

4430

Różne opłaty i składki

8 500,00

- 1 500,00

7 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

452 201,00

0,00

452 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

74 000,00

580,00

74 580,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 8 560,00

21 440,00

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

0,00

1 240,00

1 240,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500,00

1 000,00

1 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

6 900,00

6 900,00

90013

Schroniska dla zwierząt

22 000,00

- 580,00

21 420,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

- 580,00

5 420,00

Razem:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14 931,00

2 360,00

17 291,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

7 030,00

2 360,00

9 390,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 360,00

2 360,00

4 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

700,00

700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

210,00

9,08

219,08

4120

Składki na Fundusz Pracy

35,00

- 3,60

31,40

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

81,00

1 281,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

- 695,00

1 505,00

4260

Zakup energii

0,00

350,00

350,00

4300

Zakup usług pozostałych

875,00

- 605,00

270,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

182,00

182,00

4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

- 18,48

131,52

Razem:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem własne wydatki, z tego:

7 215 321,00

0,00

7 215 321,00

Własne wydatki bieżące:

7 148 021,00

0,00

7 148 021,00

Własne wydatki majątkowe:

67 300,00

0,00

67 300,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

922 991,80

2 360,00

925 351,80

Razem:

8 138 312,80

2 360,00

8 140 672,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 2010 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta R.P. zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 6 000,00 zł. w dziale 600 z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych;

2) przeniesienie kwoty 4 000,00 zł. w dziale 710 z przeznaczeniem na utrzymanie mogił z I i II Wojny światowej;

3) przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. w dziale 750 z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby sesji Rady Gminy oraz na opłatę za koszty sądowe;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.751 rozdz.75107 § 3030 o kwotę 2 360,00 zł. na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ponownych wyborów Prezydenta R.P. zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku;

5) przeniesienie kwoty 1 322,08 zł. między paragrafami w dziale 751 w związku z rozliczeniem dotacji;

6) przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. w dziale 754 z przeznaczeniem na opłatę dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach;

7) przeniesienie kwoty 9 140,00 zł. w dziale 900 z przeznaczeniem na : 1 240,00 zł. na tłumaczenie dokumentów związanych z projektem UE , 1 000,00 zł. na delegacje służbowe związane z projektem oraz 6 900,00 zł. na zaliczkę na poczet brakujących kosztów związanych ze sporządzeniem opinii przez biegłego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama