reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz §11 pkt. 1 Uchwały Nr 20/III/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.131 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 25.131 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków bieżących między paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 19.023 zł,

3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 29.815 zł na wydatki bieżące,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:12.871.407 zł w tym: dochody bieżące 12.166.215 zł dochody majątkowe 705.192 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:12.871.407 zł w tym: wydatki bieżące 11.223.733 zł wydatki majątkowe 1.647.674 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 maja 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 06 maja 2015 r. zwiększył o kwotę 1.760 zł dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniemi psychicznymi w miejscu ich zamieszkania Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 07 maja 2015 r. zwiększył o kwotę 11.371 zł dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży pismem z dnia 18 maja 2015 r. zwiększyło o kwotę 12.000 zł dotację celową przeznaczoną na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP przeprowadzanych w dniu 24 maja 2015 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. Przenosi się wydatki w kwocie 19.023 zł dotyczące następujących zadań:

- obsługa wyborów Prezydenta RP - 727 zł,

- projekt "URWIS" współfinansowany ze środków UE - 2.010 zł,

- wypłata "trzynastki" pracownikom likwidowanej SP w Święcku Wielkim - 11.506 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z zakresu BHP w SP Jabłonka Kościelna - 4.000 zł,

- odpis na fundusz socjalny w SP Święck Wielki - 580 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmiana paragrafu, w którym ujmuje się wydatki związane z podróżami służbowymi z 4410 na 3030 - 200 zł.

5. Z rezerwy ogólnej przeznacza sie kwotę 29.815 zł na następujące cele:

- rozgraniczenia działek - 3.000 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Wólka Duża - 5.810 zł,

- opłaty za zmianę wpisów w księgach wieczystych - 10.000 zł,

- zakup usług dotyczących gospodarowania nieruchomościami - 4.305 zł,

- zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy - 6.700 zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama