reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75107 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-3-4/31/15 z dnia 15 maja 2015r - dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r - diety członków OKW.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenie w planie wydatków budżetowych w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" nastąpiło zgodnie z decyzją w/w pisma.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 § 4810 następuje z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i przeznacza się na:

- dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 § 3240 - wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych gminy;

- dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 § 4270 - wydatki bieżące przeznaczone na remont budynku świetlicy w miejscowości Mierzynówka.

Inne zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonane w dziale 010 "Rolnictwa i łowiectwo" i dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 892 750 zł w tym:

- dochody bieżące 11 440 180 zł,

- dochody majątkowe 452 570 zł.

2. Wydatki ogółem 12 488 235 zł w tym:

- wydatki bieżące 11 195 139 zł,

- wydatki majątkowe 1 293 096 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595 485 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów kredytów kwocie 595 485 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 22 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama