reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 228/15 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku, informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 ) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 oraz z 2013 r. poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2014 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 1.733.013.672 zł,

b) wykonanie - 1.734.230.352 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 1.570.724.235 zł,

b) wykonanie - 1.503.541.138 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1, przedstawiam:

1) Radzie Miasta Białystok;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU


dr hab. Tadeusz Truskolaski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 228/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 228/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2014r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 228/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku według stanu na 31 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 228/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama