reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/67/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 3 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 184.427 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 10.000 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 194.427 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 59.545.100 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.166.135 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 8.378.965 zł.,

2) plan wydatków ogółem 61.591.205 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.639.992 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 11.951.213 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.046.105 zł. są wolne środki w kwocie 2.046.105 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/67/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

40 723 008

0

0

40 723 008

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 040 191

0

0

1 040 191

majątkowe

majątkowe

8 378 965

0

0

8 378 965

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

356 425

0

0

356 425

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

143 100

0

184 427

327 527

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

143 100

0

184 427

327 527

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

143 100

0

184 427

327 527

bieżące

10 258 700

0

184 427

10 443 127

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 587 000

0

0

3 587 000

Ogółem:

59 360 673

0

184 427

59 545 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 983 616

0

0

4 983 616

bieżące

50 981 708

0

184 427

51 166 135

majątkowe

8 378 965

0

0

8 378 965


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/67/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

16 300

0

16 300

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

16 300

0

16 300

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

746 952

20 788

726 164

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

746 952

20 788

726 164

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 485 751

2 485 751

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

0

zwiększenie

10 000

10 000

0

po zmianach

2 485 751

2 485 751

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

570 477

570 477

0

zmniejszenie

-10 000

-10 000

0

zwiększenie

10 000

10 000

0

po zmianach

570 477

570 477

0

3037

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

148 520

148 520

0

zmniejszenie

-3 400

-3 400

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

145 120

145 120

0

3039

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

26 210

26 210

0

zmniejszenie

-600

-600

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

25 610

25 610

0

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

123 090

123 090

0

zmniejszenie

-1 700

-1 700

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

121 390

121 390

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

15 265

15 265

0

zmniejszenie

-300

-300

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

14 965

14 965

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

72 475

72 475

0

zmniejszenie

-1 700

-1 700

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

70 775

70 775

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

10 608

10 608

0

zmniejszenie

-300

-300

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

10 308

10 308

0

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

4 732

4 732

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 500

8 500

0

po zmianach

13 232

13 232

0

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

610

610

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 500

1 500

0

po zmianach

2 110

2 110

0

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

44 610

44 610

0

zmniejszenie

-1 700

-1 700

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

42 910

42 910

0

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

5 256

5 256

0

zmniejszenie

-300

-300

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

4 956

4 956

0

Wydatki razem:

przed zmianą

50 384 826

39 176 077

11 208 749

zmniejszenie

-10 000

-10 000

0

zwiększenie

10 000

10 000

0

po zmianach

50 384 826

39 176 077

11 208 749

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

143 100

143 100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

184 427

184 427

0

po zmianach

327 527

327 527

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

143 100

143 100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

184 427

184 427

0

po zmianach

327 527

327 527

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

59 668

59 668

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

184 427

184 427

0

po zmianach

244 095

244 095

0

Wydatki razem:

przed zmianą

10 258 700

10 258 700

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

184 427

184 427

0

po zmianach

10 443 127

10 443 127

0

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

Wydatki razem:

przed zmianą

61 406 778

49 455 565

11 951 213

zmniejszenie

-10 000

-10 000

0

zwiększenie

194 427

194 427

0

po zmianach

61 591 205

49 639 992

11 951 213

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama