reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 149.983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.649.530 zł:

- bieżące - 12.192.762 zł,

- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.479.445 zł:

- bieżące - 11.139.507 zł,

- majątkowe - 1.339.938 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 173 571,00

25 000,00

1 198 571,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 053 571,00

25 000,00

1 078 571,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

- 25 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 651,00

25 000,00

78 651,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

912 157,00

25 000,00

937 157,00

758

Różne rozliczenia

60 000,00

- 25 000,00

35 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

60 000,00

- 25 000,00

35 000,00

4810

Rezerwy

60 000,00

- 25 000,00

35 000,00

801

Oświata i wychowanie

4 412 973,00

0,00

4 412 973,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

412 081,00

0,00

412 081,00

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

39 337,00

39 337,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

29 538,00

- 11 016,00

18 522,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

5 212,00

- 1,00

5 211,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

50 770,00

- 22 212,00

28 558,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

81 046,00

- 6 108,00

74 938,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

69 699,00

0,00

69 699,00

85395

Pozostała działalność

69 699,00

0,00

69 699,00

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

51 549,00

51 549,00

2919

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

9 097,00

9 097,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 471,00

- 1 095,00

5 376,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 142,00

- 193,00

949,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 119,00

- 151,00

968,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

197,00

- 26,00

171,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

118,00

- 49,00

69,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

21,00

- 9,00

12,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

3 988,00

- 3 988,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

704,00

- 704,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

43 298,00

- 42 641,00

657,00

4309

Zakup usług pozostałych

7 641,00

- 7 525,00

116,00

4407

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 400,00

- 3 400,00

0,00

4409

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

600,00

- 600,00

0,00

4417

Podróże służbowe krajowe

850,00

- 225,00

625,00

4419

Podróże służbowe krajowe

150,00

- 40,00

110,00

Razem:

10 358 161,00

0,00

10 358 161,00

Razem:

2 121 284,00

0,00

2 121 284,00

Na ogólne wydatki w kwocie 12.479.445 złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.139.507 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.907.910 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.346.894 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.561.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.601.968 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 177.666 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.339.938 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.588 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł na modernizację drogi Stara Dębszyzna-Nowa Dębszczyzna,

- zwiększenia planu na dowóz żwiru na drogi gminne,

- dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektów współfinansowanych z UE pn. "Moblilny Klub Integracji Społecznej II" oraz "Przedszkole jutra".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama