reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42/15 Burmistrza Knyszyna

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Knyszyn na 31.12.2014 r

Na podstawie podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia Gminy Knyszyn zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna


Jarosław Antoni Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/15
Burmistrza Knyszyna
z dnia 23 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KNYSZYN NA dzień 31.12.2014 r.

Grunty.

Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Knyszyn na dzień 31.12.2014 r.

Grunty Gminy Knyszyn - obręb miasta: 54,5401 ha

w tym:

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych: 4,0800 ha

- grunty Gminy Knyszyn w użytkowaniu wieczystym osób prawnych: 2,0114 ha

- grunty w dzierżawie: 21,3075 ha

Grunty Gminy Knyszyn - obręb wiejski: 38,0395 ha

Drogi - obręb wiejski: 115,3238 ha

Drogi - obręb miasta Knyszyn: 30,2179 ha

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Knyszyn z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego,

- sprzedaż nieruchomości.

II. Budynki i budowle

1. Budynki mieszkalne:

- budynki wielomieszkaniowe i użytkowe: bloki 5, 7, 7A przy ul. Szkolnej w Knyszynie (Nr 5: z 6 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy, Nr 7: z 22 lokali mieszkalnych 6 stanowi własność gminy, Nr 7A: w budynku są 3 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy),

- budynek wielomieszkaniowy przy ul. Rynek 6 w Knyszynie po byłym posterunku (w budynku są 4 lokale mieszkalne, wszystkie stanowią własność gminy; ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia administracyjne - obecnie nie wykorzystywane),

- budynek wielomieszkaniowy (była Lecznica Weterynaryjna) przy ul. Legionowej 8 w Knyszynie (z 7 lokali mieszkalnych 1 stanowi własność gminy),

- budynek domu nauczyciela przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej (z 3 lokali mieszkalnych 2 stanowią własność gminy),

- budynek domu nauczyciela przy byłej szkole podstawowej w Zofiówce (w budynku są 2 lokale mieszkalne, oba stanowią własność gminy).

2. Budynki użytkowe:

- budynek administracyjny położony przy ul. Rynek 39 w Knyszynie - wykorzystywany jest dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego. Część pomieszczeń jest wynajmowana przez Telekomunikację Polską S.A,

- budynek poczekalni przy ul. Rynek 39a - niezagospodarowany,

- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rynek 30 wykorzystywany jest częściowo dla potrzeb OSP w Knyszynie,

- budynek położony przy ul. Rynek 38 użytkowany przez Knyszyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę. Część pomieszczeń jest wynajmowana (gabinet lekarski, zakład fryzjerski).

- budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej (stan surowy) częściowo wykorzystywany dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

3. Szkoły i przedszkola:

- budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Białostockiej 36 w Knyszynie,

- budynek Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej,

- budynek Szkoły Podstawowej w Zofiówce (szkoła została zlikwidowana w 2008r.),

- budynek Przedszkola przy ul. Białostockiej 45 w Knyszynie.

4. Obiekty służby zdrowia:

- budynek szpitala, w tym: przychodnia, łącznik, oddział przewlekle chorych, laboratorium, agregatornia, prosektorium, budynek składu opałowego.

5. Inne budynki:

- budynki gospodarcze przy przedszkolu i szkołach wykorzystywane jako składy opału.

III. Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy Knyszyn funkcjonują dwie stacje wodociągowe: w Knyszynie i we wsi Zofiówka. Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w 2014r. wyniosły 530.922,08 zł. Stanowią one przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie.

IV. Środki transportowe i sprzęt

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie wyposażona jest w 3 pojazdy pożarnicze, w tym: 2 ratownictwa ogólnego, 1 ratownictwa drogowego, sprzęt i wyposażenie pożarnicze oraz środki łączności radiowej.

2. Sprzęt będący w wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Knyszynie.

- autobus o wartości 339.099,00 zł, który Gmina Knyszyn otrzymała nieodpłatnie na własność z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Został przekazany do ZGKiM na podstawie umowy użyczenia,

- samochód 9-osobowy Mercedes Benz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

3. Sprzęt stanowiący wyposażenie ZGKiM w Knyszynie:

- śmieciarka model 1142, samochód asenizacyjny model 1142, ciągnik rolniczy C-335, ciągnik rolniczy C-360, autobus szkolny Autosan A09-09L do przewozu 42 osób, autobus szkolny Autosan H9-21 do przewozu 40 osób, samochód FIAT Ducato do przewozu 9 osób, przyczepy ciągnikowe (3 szt.), koparko-ładowarki "Ostrówek" 2 szt., samochód ciężarowy Renault Kangoo, pług odśnieżny sam., rozsiewacz.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2014 uzyskano następujące dochody:

a) Urząd Miejski w Knyszynie

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 15.646,49 zł

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie własności gruntu - 41.762,59 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - 100.672,96 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych - 46.090,68 zł

- z tytułu najmu lokali użytkowych - 50.662,11 zł,

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3.668,69,

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.604,60 zł

- ze sprzedaży hydroforów - 4.200 zł ( urządzenie stało się zbędne w wyniku modernizacji stacji uzdatniania wody w Knyszynie),

- ze sprzedaży sprzętu hydraulicznego ( będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie) - 3.000 zł

b) szkoły Gminy Knyszyn

- z wynajmu mieszkań oraz lokali użytkowych - 48.752,17 zł

c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków - 530.922,08zł

- opłaty za mieszkania komunalne - 37.280,49 zł

- opłaty eksploatacyjne wniesione przez właścicieli mieszkań - 118.907,72 zł

- odbiór i wywóz nieczystości płynnych - 21.534,35 zł

- monitoring składowiska odpadów - 10.080,88 zł

czynsz za lokale użytkowe (wynajem garażu przy ul. Legionowej) - 720,00 zł

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama