reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 27.990 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 273.490 zł,

- dokonać przesunięć o kwotę 6.998 zł.

§ 3. Łączna kwota przychodów w wysokości 245.500 zł, łączna kwota rozchodów w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia zmian w planie finansowym stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000 zł;

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 7. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody545.756 zł:

a) bieżące545.756 zł,

b) majątkowe0 zł;

2) wydatki791.256 zł:

a) bieżące401.756 zł,

b) majątkowe389.500 zł;

3) przychody245.500 zł;

4) rozchody 0 zł;

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza


Jarosław Budnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

517 766,00

27 990,00

545 756,00

90002

Gospodarka odpadami

517 766,00

27 990,00

545 756,00

2007

Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udz.środków europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00

27 990,00

27 990,00

Razem:

517 766,00

27 990,00

545 756,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA NA 2015 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

513 766,00

273 490,00

787 256,00

90002

Gospodarka odpadami

513 766,00

273 490,00

787 256,00

4300

Zakup usług pozostałych

69 500,00

- 6 998,00

62 502,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

27 990,00

27 990,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

6 998,00

6 998,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

54 000,00

245 500,00

299 500,00

Razem:

517 766,00

273 490,00

791 256,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody Związku Komunalnego Biebrza w 2015r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

245 500,00

1

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

245 500,00

Rozchody ogółem:

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/15
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.990 zł związane jest z realizacją zadania "Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań" w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 273.490 zł dotyczy:

- realizacji zadania "Mój dom, moje środowisko, promocja zachowań - kwota 27.990 zł,

- wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II" - 245.500 zł.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków o kwotę 6.998 zł dotyczą realizacji zadania: "Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań".

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się plan dochodów do kwoty 545.756 zł, plan wydatków do kwoty 791.256 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 245.500 zł pokrywa się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (załącznik Nr 3).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama