reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645, 1318, z 2014 r. poz.379, 1072) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka na terenie Gminy Michałowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Regulamin Plaży w Rudni nad Zalewem Siemianówka

Rozdział 1.
Zasady ogólne

1. Poprzez Plażę w Rudni, zwaną dalej plażą, rozumiany jest teren rekreacyjny nad zalewem wodnym Siemianówka, na którym zlokalizowane są następujące obiekty: wieża widokowa, pomost drewniany, wiata rekreacyjna, hangar, slip i boisko do piłki siatkowej - plażowej.

2. Właścicielem wieży widokowej, pomostu drewnianego, wiaty rekreacyjnej, hangaru, slipu i boiska do piłki siatkowej - plażowej jest Gmina Michałowo.

3. Plaża jest obiektem ogólnodostępnym, z którego mogą korzystać grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

4. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na plażę zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

5. Na terenie Plaży i przyległym terenie obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkich innych środków zaburzających świadomość.

6. Wstęp na plażę jest bezpłatny.

7. Na terenie plaży zabrania się:

1) zakłócania porządku, spokoju i wypoczynku innym osobom,

2) wprowadzania psów i innych zwierząt,

3) zanieczyszczania plaży oraz wody,

4) niszczenia obiektów i urządzeń oraz sprzętu znajdującego się na plaży.

5) palenia ognisk, grillowania poza terenem wiaty rekreacyjnej

6) parkowania pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi

7) poruszania się pojazdami jedno i wielośladowymi poza wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi (zakaz nie dotyczy pojazdów służb administracyjnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej)

8. Za wszelkie uszkodzenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

10. Gmina Michałowo nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia niniejszego regulaminu.

Rozdział 2.
Zasady szczegółowe

1. Zasady korzystania z wieży:

1) Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.

2) Jednorazowo na wieży może przebywać maksymalnie 15 osób na każdej z kondygnacji

3) Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, podczas korzystania z wieży, powinny zachować szczególną ostrożność oraz zapewnić sobie pomoc drugiej osoby.

4) Niewskazane jest korzystanie z wieży przez osoby cierpiące na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

5) Osoby niepełnoletnie mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

6) Na wieży i przyległym jej terenie obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, wnoszenia środków łatwopalnych.

7) Przebywającym na wieży widokowej zabrania się:

a) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,

b) wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej,

c) wspinania się po elewacji wieży.

8) Zwiedzający winni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.

9) Nie należy korzystać z wieży w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych:

a) w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,

b) podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi a także bezpośrednio po ich ustąpieniu,

c) podczas burzy i silnych wiatrów.

10) Osoby znajdujące się pod wieżą w czasie przebywania na tarasie widokowym osób zwiedzających nie mogą znajdować się w strefie 3 m wokół trzonu wieży.

2. Zasady korzystania z pomostu:

1) Zabrania się wjeżdżania na pomost rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów.

2) Zabrania się jazdy na pomoście na rolkach i deskorolkach.

3) Osoby niepełnoletnie mogą wejść na pomost tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

4) Na pomoście obowiązuje kategoryczny zakaz używania otwartego ognia i wnoszenia środków łatwopalnych.

5) Zabrania się wpływania pod konstrukcje pomostu.

6) Zabrania się:

a) skakania z pomostu do wody,

b) biegania po pomoście,

c) siadania na barierkach pomostu,

d) stawania nogami na barierkach,

e) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,

f) malowania po pomoście,

g) wnoszenie na pomost substancji mogących go zabrudzić,

7) Zabrania się wchodzenia na lód z pomostu oraz wchodzenia na lód w bliskim otoczeniu pomostu.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

1. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, tel. 85 71 31 774

2 Numery telefonów alarmowych:

1) numer alarmowy: 112

2) Policja: 997

3) Straż Pożarna: 998

4) Pogotowie ratunkowe: 999

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama