reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6k ust.1pkt1 i 2, ust. 2a i ust.3 oraz art. 6j ust. 1 i 2, ust. 2a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 i 1593 oraz z 2015r. poz.87, poz.122) - Rada Miejska w Mońkach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) opłatę od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 2 pkt. 1 w wysokości 9 zł. miesięcznie od 1 mieszkańca.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt.1 w wysokości 13,50 zł. miesięcznie od 1 mieszkańca.

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt. 2 w wysokości 40 miesięcznie od gospodarstwa domowego .

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt. 2, w wysokości 67,50 miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 5. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 18 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 18 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 36 zł;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 100 zł;

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości 180 zł;

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości 250 zł;

7) o pojemności 10 m3 - w wysokości 360 zł;

8) o pojemności 13 m3 - w wysokości 430 zł.

2. Liczba zadeklarowanych pojemników oraz wysokość ustalonej stawki opłaty za pojemnik określa kwotę opłaty, którą zobowiązany właściciel winien uiszczać miesięcznie na rzecz Gminy w terminach określonych odrębną uchwałą.

§ 6. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 36 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 36 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 72 zł;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł;

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości 360 zł;

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości 500 zł;

7) o pojemności 10 m3 - w wysokości 720 zł;

8) o pojemności 13 m3 - w wysokości 860 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz.752).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama