reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5.37.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ) ,uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry przelewem na rachunek bankowy Gminy Dubicze Cerkiewne lub w Punkcie Obsługi Klienta w Dubiczach Cerkiewnych Banku Spółdzielczego Hajnówka raz na kwartał, w n/w terminach:

- za I kwartału do dnia 15 marca

- za II kwartału do dnia 15 maja.

- za III kwartału do dnia 15 września,

- za IV kwartału do dnia 15 listopada..

§ 2. Traci moc uchwała nr 20.120.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 36).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama