reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5.38.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Deklaracja , o której mowa w § 1 może być składna Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne w formie papierowej, korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie PDF na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

2. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne deklarację , o które mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik do Uchwały Nr 5.38.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama