reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38 045 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększa soię plan wydatków budżetowych o kwotę 37 972 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 186 927 zł, rozchody w wysokości 140 000 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 046 927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 300 000 zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 396 927 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 350 000 zł

§ 8. Paragraf 8 Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000

§ 9. Paragraf 9 Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

- Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 350 000 zł

§ 10. Budżet po dokonanaych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem7 202 893 zł z tego:

- dochody bieżące5 106 525 zł

- dochody majątkowe2 096 368 zł

2. Wydatki ogółem8 249 820 zł z tego:

- wydatki bieżące5 756 447 zł

- wydatki majątkowe2 493 373 zł

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mikołaj Koczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

720

Informatyka

2 133 853

72095

Pozostała działalność

2 133 853

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 714 487

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

340 286

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

2 054 773

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

67 473

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11 607

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

79 080

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

270 000

90002

Gospodarka odpadami

270 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

143 951

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

126 049

Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza

270 000

801

Oświata i wychowanie

60 000

80104

Przedszkola

60 000

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

49 900

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 100

Super Przedszkolak z Milejczyc

60 000

RAZEM:

2 463 853


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

(w złotych)

Lp.

Projekt

Klasyfikacja

Wydatki ogółem

W tym

Planowane wydatki w 2015 roku, z tego

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

Z tego źródła finansowania

Wydatki razem

Z tego źródła finansowania

Pożyczki i kredyty

pozostałe

Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Wydatki majątkowe

2 463 853

488 042

1 975 811

488 042

350 000

21 707

1 975 811

0,00

0,00

1 975 811

1.

Budowa nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

Dz.720 rozdz. 72095

2 054 773

340 286

1 714 487

340 286

340 286

0,00

1 714 487

0,00

0,00

1 714 487

2.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

Dz.720 rozdz. 72095

79 080

11 607

67 473

11 607

0,00

11 607

67 473

0,00

0,00

67 473

3.

Super Przedszkolak z Milejczyc

Dz.800 rozdz. 80104

60 000

10 100

49 900

10 100

0,00

10 100

49 900

0,00

0,00

49 900

4.

Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza

Dz.900 rozdz. 90002

270 000

126 049

143 951

126 049

9 714

116 335

143 951

0,00

0,00

143 951

II

Wydatki bieżące

5 215

782

4 433

782

0,00

782

4 433

0,00

0,00

4 433

1.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

Dz.720 rozdz. 72095

5 215

782

4 433

782

0,00

782

4 433

0,00

0,00

4 433

Ogółem

2 469 068

488 824

1 980 244

488 824

350 000

22 489

1 980 244

0,00

0,00

1 980 244


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 ROK

w zł

PARAGRAF

TREŚĆ

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

350 000

950

Wolne środki

440 000

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

396 927

RAZEM:1 186 927

PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w zł

PARAGRAF

TREŚĆ

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

140 000

RAZEM:140 000


OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z :

- otrzymaniem dotacji w wysokości 21 820 zł za realizację projektu "ocalenie przed zapomnieniem ważnych elementów kultury na terenie Gminy Milejczyce" oraz projektu "Muzyczne tradycje na terenie Gminy Milejczyce". Oba projekty były w całości zrealizowane w 2014 roku;

- ujęciem po stronie dochodów refundacji prac interwencyjnych i społecznie użytecznych;

- przeniesieniem części dotacji na zadania bieżące przy realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności" - w trakcie realizacji projektu ustalono, że szkolenia będą traktowane jako zadania bieżące i nie należy ich ujmować w całości inwestycji;

- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji "Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";

- podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu ciągnika, przyczepy i ładowacza.

Zmiany w planie wydatków są związane z:

- ujęciem nowej inwestycji - zakup ciągnika,

- rezygnacją z przebudowy dachu OSP;

- zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego przy realizacji inwestycji "Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej";

- zakwalifikowaniem szkoleń do wydatków bieżących przy realizacji projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności;

- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama