reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 6 i 7 do uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5

4) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody w kwocie 1.100.000 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obligatoryjnie przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie).

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 39.459.917 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35.287.694 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.172.223 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 48.438.345 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32.676.509 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.761.836 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.078.428 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 612.846 zł,

2) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.888.184 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.577.398 zł.

§ 7. W uchwale Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok - § 11 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł i wydatki w kwocie 52.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2015 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama