reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 11 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 19 790,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 19 790,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 15 426,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9 957 113,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 249 613,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 707 500,00 zł.

2) wydatki ogółem 8 187 113,00 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 100 313,00 zł.;

- majątkowe w wysokości 86 800,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

295 900,00

19 790,00

315 690,00

85295

Pozostała działalność

58 400,00

19 790,00

78 190,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

58 400,00

19 790,00

78 190,00

Razem:

9 011 971,20

19 790,00

9 031 761,20

Razem własne dochody, z tego:

9 011 971,20

19 790,00

9 031 761,20

Własne dochody bieżące:

7 304 471,20

19 790,00

7 324 261,20

Własne dochody majątkowe:

1 707 500,00

0,00

1 707 500,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

0,00

925 351,80

Razem:

9 937 323,00

19 790,00

9 957 113,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

83 600,00

0,00

83 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

83 600,00

0,00

83 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 600,00

506,00

4 106,00

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

- 400,00

25 600,00

4307

Zakup usług pozostałych

35 100,00

- 64,00

35 036,00

4309

Zakup usług pozostałych

7 300,00

- 42,00

7 258,00

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

0,00

1 416 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 244 000,00

12 420,00

1 256 420,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

5 520,00

5 520,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7 100,00

6 900,00

14 000,00

75095

Pozostała działalność

53 000,00

- 12 420,00

40 580,00

4430

Różne opłaty i składki

53 000,00

- 12 420,00

40 580,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 900,00

0,00

86 900,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

84 900,00

0,00

84 900,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 500,00

1 500,00

5 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000,00

- 1 410,00

10 590,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

- 90,00

910,00

852

Pomoc społeczna

574 250,00

19 790,00

594 040,00

85295

Pozostała działalność

58 400,00

19 790,00

78 190,00

3110

Świadczenia społeczne

44 400,00

19 790,00

64 190,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

443 201,00

0,00

443 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

74 580,00

0,00

74 580,00

4270

Zakup usług remontowych

21 440,00

- 1 000,00

20 440,00

4300

Zakup usług pozostałych

32 000,00

1 000,00

33 000,00

Razem:

7 241 971,20

19 790,00

7 261 761,20

Razem własne wydatki, z tego:

7 241 971,20

19 790,00

7 261 761,20

Własne wydatki bieżące:

7 155 171,20

19 790,00

7 174 961,20

Własne wydatki majątkowe:

86 800,00

0,00

86 800,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

925 351,80

0,00

925 351,80

Razem:

8 167 323,00

19 790,00

8 187 113,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.852 rozdz.85295 § 2030 o kwotę 19 790,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 506,00 zł. w dziale 600 z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych;

2) przeniesienie kwoty 12 420,00 zł. w dziale 750 z przeznaczeniem na opłaty wynikające z wyroku sądu;

3) przeniesienie kwoty 1 500,00 zł. w dziale 754 z przeznaczeniem na diety za wyjazdy i udział w szkoleniach strażaków OSP;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz.852 rozdz.85295 § 3110 o kwotę 19 790,00 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania;

5) przeniesienie kwoty 1 000,00 zł. w dziale 900 z przeznaczeniem na opłatę za usługi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama