reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5.33.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 885 350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 842 525 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 211 701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 64 250 zł; wydatki - 64 250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 498 402 zł.

a) dochody bieżące - 5 313 814 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 602 734 zł

b) dochody majątkowe - 2 184 588

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 129 226 zł.

a) wydatki bieżące - 4 959 764 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 602 734 zł

b) wydatki majątkowe - 3 169 462

3. Dochody w wysokości 58 911 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej preznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągnietych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 689 735zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 568 351 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 568 351 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tutyłu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 152 790 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 497 925 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w § 9 Uchwały.

2. a) zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciagania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 5.33.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama