reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 czerwca 2015r.

o decyzjach z dnia 30 czerwca 2015 r. nr WCC/739-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2 i nr WCC/739-ZTO-B/623/W/OLB/2015/MSz2 w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach

W dniu 30 czerwca 2015 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Siemiatyczach (zwanego dalej "koncesjonariuszem"), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") postanowił zmienić zapisy na drugich stronach decyzji, dotyczące przedmiotu i zakresu działalności, udzielonych koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach posiada następujące koncesje udzielone decyzjami Prezesa URE: na wytwarzanie ciepła, udzieloną decyzją z dnia 21 stycznia 1999 r. nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzieloną decyzją z dnia 21 stycznia 1999 r. nr PCC/739/623/U/OWA/99/IR z późn. zm.

Pismem z dnia 13 marca 2015 r. (znak: ZEC.40.1.2015), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2015 r. (znak: ZEC.40.1.2015) i pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. (znak: ZEC.40.1.2015), koncesjonariusz wystąpił o zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, dotyczące przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności ciepłowniczej, w związku z wymianą sieci nr 7, tj. likwidacją czteroprzewodowej kanałowej sieci cieplnej i budową nowej dwuprzewodowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanej oraz budową nowej sieci cieplnej oznaczonej jako nr 7A zasilana z Kotłowni K-12 o parametrach zasilania i powrotu 95/70°C oraz w związku ze zwiększeniem mocy zainstalowanej o 0,7 MWt Kotłowni K-12 (łącznie do mocy 2,49 MWt) co odbyło się wskutek uruchomienia w tej kotłowni kolejnego kotła gazowego. Dokonując powyższej zmiany zlikwidowano jednocześnie Kotłownię K-11 o mocy zainstalowanej 1,295 MWt.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do zmiany ww. koncesji, co uczynił.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE postanowił zmienić decyzję z dnia 21 stycznia 1999 r. nr WCC/739/623/U/OWA/99/IR z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz decyzję z dnia 21 stycznia 1999 r. nr PCC/739/623/U/OWA/99/IR z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, we wspomnianym wyżej zakresie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Starszy Specjalista


Tomasz Dec

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama