reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 2 i ust. 2a, ust. 3b art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunlnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkujacą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie spokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 2.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 15,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 28,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 41,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 53,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 64,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego - 71,00 zł.

§ 3.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 9,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 17,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego - 24,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego - 31,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego - 38,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 i więcej osobowego - 42,00 zł.

§ 4.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za pojemnik - z zastrzeżeniem zapisów § 8 - wynosi:

1) pojemnik o pojemności do 110 litrów - 28,00 zł;

2) pojemnik o pojemności 1100 litrów - 210,00 zł;

3) pojemnik KP-7 o pojemności 7 m3 - 940,00 zł.

§ 5.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się niższą stawkę za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - z zastrzeżeniem zapisów § 8:

1) pojemnik o pojemności do 110 litrów - 16,00 zł;

2) pojemnik o pojemności 1100 litrów - 160,00 zł;

3) pojemnik KP-7 o pojemności 7 m3 - 555,00 zł.

§ 6.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w cześci niezamieszkałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczanych zgodnie z § 2 - §5.

§ 8.

1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 190,00zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 240,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

Traci moc uchwałą Nr XXXVIII/256/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 581).

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mieczysław Gisztarowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama