| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. 379, 1072), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nowinka nr XVIII/117/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie stawki opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 115, z 2013 r. poz. 2883) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »