reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Burmistrza Szepietowa

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie przekazania zadań publicznych przez Gminę Szepietowo, Gminie Nowe Piekuty w zakresie oświaty i wychowania

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) po wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia przez:

- Radę Miejską w Szepietowie uchwałą Nr VI/34/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.

- Radę Gminy Nowe Piekuty uchwałą Nr VI/ 44/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.

zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Z dniem 1 września 2015 r. Gmina Szepietowo przekazuje, a Gmina Nowe Piekuty przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) w stosunku do dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych we wsiach Jabłoń-Samsony, Jabłoń-Kikolskie, Szymbory-Jakubowięta, Szymbory-Andrzejowięta, Szymbory-Włodki.

§ 2. Wsie wymienione w § 1 wpisuje się do obwodu Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej, zgodnie z planem sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

§ 4. Porozumienie niniejsze może zostać rozwiązane za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem od dnia 31 sierpnia każdego roku.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy


Marek Kaczyński

Burmistrz Szepietowa


Robert Lucjan Wyszyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama