reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 41.2015 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 12 026 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 312 357 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 175 462

b) dochody majątkowe - 1 136 895 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 514 357 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 5 740 579

b) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik do Zarządzenia Nr 41.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

116 705,00

10 500,00

127 205,00

85295

Pozostała działalność

19 900,00

10 500,00

30 400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 900,00

10 500,00

30 400,00

Razem:

5 708 648,00

10 500,00

5 719 148,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 864,00

1 526,00

7 390,00

80101

Szkoły podstawowe

3 538,00

852,00

4 390,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 538,00

852,00

4 390,00

80110

Gimnazja

2 326,00

674,00

3 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 326,00

674,00

3 000,00

Razem:

941 255,00

1 526,00

942 781,00

Rodzaj : w drodze porozumień

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

650 428,00

0,00

650 428,00

Ogółem

7 300 331,00

12 026,00

7 312 357,00

Na podstawie otrzymanych pism Nr FB-II.3111.221.2015.MA i FB-II.3111.155.2015.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801 i 852.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 206 463,00

0,00

1 206 463,00

75011

Urzędy wojewódzkie

108 059,00

- 1 100,00

106 959,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 066,00

- 1 100,00

69 966,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

949 804,00

1 100,00

950 904,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

27 360,00

1 100,00

28 460,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 000,00

- 1 000,00

6 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

1 000,00

6 000,00

758

Różne rozliczenia

31 843,00

- 5 100,00

26 743,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31 843,00

- 5 100,00

26 743,00

4810

Rezerwy

31 843,00

- 5 100,00

26 743,00

801

Oświata i wychowanie

2 388 907,00

0,00

2 388 907,00

80101

Szkoły podstawowe

1 478 161,00

2 000,00

1 480 161,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

953 858,00

- 361,00

953 497,00

4260

Zakup energii

14 000,00

2 000,00

16 000,00

4430

Różne opłaty i składki

700,00

361,00

1 061,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

443 471,00

- 2 000,00

441 471,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 200,00

- 2 000,00

7 200,00

80104

Przedszkola

13 000,00

3 000,00

16 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

13 000,00

3 000,00

16 000,00

80195

Pozostała działalność

11 500,00

- 3 000,00

8 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

- 3 000,00

7 000,00

851

Ochrona zdrowia

25 560,00

5 100,00

30 660,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

24 560,00

5 100,00

29 660,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 750,00

5 100,00

13 850,00

852

Pomoc społeczna

307 239,00

10 500,00

317 739,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

154 584,00

0,00

154 584,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113 034,00

- 5 600,00

107 434,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 600,00

5 600,00

85295

Pozostała działalność

35 100,00

10 500,00

45 600,00

3110

Świadczenia społeczne

35 100,00

10 500,00

45 600,00

926

Kultura fizyczna

14 759,00

0,00

14 759,00

92601

Obiekty sportowe

14 759,00

0,00

14 759,00

4260

Zakup energii

3 000,00

- 700,00

2 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

700,00

1 700,00

Razem:

5 693 284,00

10 500,00

5 703 784,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

5 864,00

1 526,00

7 390,00

80101

Szkoły podstawowe

3 538,00

852,00

4 390,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 538,00

852,00

4 390,00

80110

Gimnazja

2 326,00

674,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 326,00

674,00

3 000,00

Razem:

941 255,00

1 526,00

942 781,00

Rodzaj:W drodze porozumień

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

867 792,00

0,00

867 792,00

Ogółem

7 502 331,00

12 026,00

7 514 357,00

Na podstawie otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków o 12 026 zł tj.

- dział 801 zwiększono plan o 1 526 zł w ramach dotacji zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw;

- dział 852 zwiększono plan wydatków o 10 500 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

- dział 758 uruchomiono rezerwę ogólną wysokości 5 100 zł celem uzupełnienia wydatków w dziale 851 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / realizacja wniosku pokontrolnego NIK-u /.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama