reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 41 634 322,56 zł, w tym : dochodów bieżących - 37 824 567,58 zł, dochodów majątkowych - 3 809 754,98 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 634 322,56 zł, w tym: wydatków bieżących - 34 984 687,58 zł, wydatków majątkowych - 5 649 634,98 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 7 pn. "Plan dochodów i wydatków na 2015 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XI/52/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 czerwca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 333 265 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 15 000 zł zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 51 550 zł - otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

3) dział 853 rozdział 85305 o kwotę 262 107 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.153.2015.BB z dnia 6 maja 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch - edycja 2015". Uwolnione zostały własne środki przeznaczone na ten cel w projekcie i przeznaczone w większości na inwestycje - 171 500 zł.

4) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 608 - otrzymane dodatkowe środki na realizację projektu w całości finansowanego ze środków europejskich - "Dla Siemiatycz. Razem"

5) dział 900 rozdział 90002 o kwotę 3 000 zł otrzymane odsetki od nieterminowych płatności.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 2 465,02 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 465,02 zł z tytułu otrzymanej ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-3111.129.2015.MA z dnia 30 kwietnia 2015 r. - w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", realizacja projektu budowy "schetynówki".

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 333 265 zł, w tym:

1) dzial 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - "Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego";

2) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 51 550 , - zwiększenie wydatków MOPS zgodnie z pismem Wojewody - dożywianie;

3) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 13 000 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Budowa ławeczki im. Anny jabłonowskiej" - dokończenie inwestycji roku 2014;

4) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 8 500 zł - wprowadzenie nowej inwestycji "Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetlenia przy ul. grodzieńskiej, od ronda Solidarności do ul. Kościuszki";

5) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 12 000 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej - z tytułu wcześniej otrzymanej dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego;

6) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 120 000 - wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Wykonanie projektu krytej pływalni";

7) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 608 zł - zwiększenie wydatków na realizację projektu "Dla Siemiatycz. Razem" - zgodnie z otrzymanymi środkami;

8) dokonano również zwiększeń w rozdziałach 70005, 75023, 75075, 75412, 90015, 90095 o kwotę 96 607 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupem energii elektrycznej oraz usług.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 465,02 zł. w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 2 465,02 zł pomniejszenie wydatków na inwestycję "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III" - decyzja Wojewody Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama