reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r., z poz. 318) oraz Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ogólnokrajowego referendum Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym tworzy się na wniosek Burmistrza Tykocina - odrębny obwód głosowania.

2. Numer obwodu odrębnego, jego granice i siedziba obwodowej komisji wyborczej ustalone są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 20 lipca 2015 r.

Numer i granice obwodu odrębnego oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

9

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie

Dom Pomocy społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu , ul. Klasztorna 1, 16-080 Tykocin


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnopolskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Obwody te są tworzone w trybie określonym w art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm.)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama