reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/66/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532 i 238 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 41 243 680,20 zł, w tym : dochodów bieżących - 37 842 271,05 zł, dochodów majątkowych - 3 401 409,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 243 680,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 35 002 391,05 zł, wydatków majątkowych - 5 241 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/66/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 408 345,83 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 408 345,83 zł - z tytułu podpisanej w dniu 18 czerwca 2015 r. umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych" - ostateczne dofinansowanie jest niższe niż pierwotne ze względu na oszczędności wynikłe po przetargu.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 31 022,65 zł, w tym:

1) dzial 750 rozdział 75023 o kwotę 30 000 zł, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - "Zakup samochodu".

2) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 1 022,65 , - zwiększenie wydatków MOPS z tytułu przesunięcia środków udziału własnego z niewykorzystanej części projektu "Lepsze jutro - od bierności do aktywności".

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 439 368,48 zł. w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 438 345,83 zł - w tym: pomniejszenie wydatków na inwestycję "Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III" - zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podlaskim o kwotę 408 345,83 zł, jak również pomniejszenie wydatków z tego samego zadania z przesunięciem na inwestycję "Zakup samochodu" - kwota 30 000 zł..

2) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 1 022,65 zł - przesunięcie niewykorzystanych środków własnych z projektu "Lepsze jutro - od bierności do aktywności" na inne zadania realizowane przez MOPS.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama