reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 48/15 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,z póż zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zmniejszyć dochody o kwotę 7 200,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 860,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

3) Zmniejszyć wydatki o kwotę 8 060,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 887 308,46 w tym:

a) bieżace - 18 699 820,46 zł

b) majątkowe - 2 187 488,00 zł

Plan wydatków ogółem 20 967 704,46 w tym :

a) bieżące - 16 008 539,46 zł

b) majątkowe - 4 959 165,00 zł

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budzecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 7 200,00 zł

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 789 486,00

- 7 200,00

1 782 286,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 692 600,00

- 7 200,00

1 685 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 692 600,00

- 7 200,00

1 685 400,00

Razem:

2 231 252,46

- 7 200,00

2 224 052,46

Ogółem

20 894 508,46

-7 200,00

20 887 308,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 860,00 zł , zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 8 060,00zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

29 160,00

0,00

29 160,00

63095

Pozostała działalność

29 160,00

0,00

29 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

150,00

150,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 400,00

710,00

2 110,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

- 860,00

1 140,00

Razem:

18 741 330,00

0,00

18 741 330,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 789 486,00

- 7 200,00

1 782 286,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 692 600,00

- 7 200,00

1 685 400,00

3110

Świadczenia społeczne

1 575 822,00

- 6 984,00

1 568 838,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

254,00

- 216,00

38,00

Razem:

2 231 252,46

- 7 200,00

2 224 052,46

Ogółem

20 974 904,46

- 8 060,00

860,00

20 967 704,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 200,00 zł - zmniejszona dotacja celowa na zadania rządowe - świadczenia rodzinne.

2) Zmniejszenie planu wydatków o kwotę - 860 zł i zwiększenie planu wydatków o tę kwotę z przeznaczeniem na zakup apteczki dla ratownika w okresie letnim oraz na koszty wyżywienia.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama