reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 17.2015 Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 11 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) - Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 12 138 286,61 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok wynosi 11 621 486,63 zł, co stanowi 95,75% w tym: O Dochody bieżące w kwocie plan: 10 218 297,81 zł , wykonano: 10 020 742,07 zł , co stanowi 98,07%; O Dochody majątkowe w kwocie , plan: 1 919 988,80 zł, wykonano: 1 600 744,56 zł, co stanowi 83,38% zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 12 138 286,61 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 rok wynosi 11 528 867,33 zł , co stanowi 94,98% w tym: O Wydatki bieżące w kwocie , plan: 9 535 743,61 zł, wykonano: 8 976 431,39 zł , co stanowi 94,14%, O Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 2 602 543,00zł, wykonano: 2 552 435,94 zł, co stanowi 98,08% zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok według załącznika Nr 6a.

8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

9. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. Informacja z tytułu dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 10

12. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

13. Zestawienie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 12.

14. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 13

15. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 14 .

16. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 15.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 92 619,30 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Jeleniewo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY JELENIEWO


Kazimierz Urynowicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 17.2015
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 11 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Siwik

Specjalista ds. księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama