reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Filipów

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.848 zł oraz zmniejsza o kwotę 161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.348 zł a zmniejsza o kwotę 661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 13.327.710 zł:

- bieżące - 12.428.257 zł,

- majątkowe - 899.453 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.327.710 zł:

- bieżące - 11487.944 zł,

- majątkowe - 1.839.766 zł.

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 170.085 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Sylwester Koncewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

480 963,00

19 250,00

500 213,00

85206

Wspieranie rodziny

0,00

9 750,00

9 750,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

9 750,00

9 750,00

85216

Zasiłki stałe

104 000,00

9 500,00

113 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

103 000,00

9 500,00

112 500,00

Razem:

11 173 613,00

19 250,00

11 192 863,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 637,00

3 238,00

19 875,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15 847,00

- 160,00

15 687,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 847,00

- 160,00

15 687,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

3 398,00

3 398,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

3 398,00

3 398,00

852

Pomoc społeczna

1 816 365,00

1 199,00

1 817 564,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 700,00

1 200,00

2 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 700,00

1 200,00

2 900,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

29 773,00

- 1,00

29 772,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29 773,00

- 1,00

29 772,00

Razem:

2 130 410,00

4 437,00

2 134 847,00

Na ogólne dochody w wysokości 13.327.710 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.428.257 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 41.062 zł,

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 27.806 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 899.453 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz prawa użytkowania wieczystego - 4.000 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.082 zł.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 046 942,00

0,00

1 046 942,00

60016

Drogi publiczne gminne

926 942,00

0,00

926 942,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- 500,00

9 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

825 528,00

500,00

826 028,00

852

Pomoc społeczna

1 215 567,00

19 249,00

1 234 816,00

85206

Wspieranie rodziny

8 547,00

9 750,00

18 297,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000,00

8 130,00

13 130,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

1 420,00

3 420,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

200,00

1 200,00

85216

Zasiłki stałe

103 280,00

9 500,00

112 780,00

3110

Świadczenia społeczne

103 000,00

9 500,00

112 500,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

56 292,00

- 1,00

56 291,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 594,00

- 1,00

36 593,00

Razem:

11 173 614,00

19 249,00

11 192 863,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 637,00

3 238,00

19 875,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

15 847,00

- 160,00

15 687,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9 000,00

- 160,00

8 840,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

3 398,00

3 398,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

270,00

270,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

45,00

45,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 770,00

1 770,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

963,00

963,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

350,00

350,00

852

Pomoc społeczna

1 816 364,00

1 200,00

1 817 564,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 700,00

1 200,00

2 900,00

3110

Świadczenia społeczne

1 667,00

1 176,00

2 843,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33,00

24,00

57,00

Razem:

2 130 409,00

4 438,00

2 134 847,00

Na ogólne wydatki w kwocie 13.327.710 zł złożyły się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.487.944 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 8.191.988 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.327.111zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.864.877 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 373.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.658.970 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 175.023 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.839.766 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 782.545 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2015
Wójta Gminy Filipów
z dnia 28 lipca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1 - Nr 2. Dokonane zmiany w planie związane są z:

- zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku energetycznego,

- zmnieszeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich,

- przynaniem dotacji na przeprowadzenie referndum ogólnokrajowego,

- zwiększeniem dotacji na wypłatę zasiłów stałych,

- przyznaniem dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny.

Zmniejszenie dotacji w rozdz. 85228 par. 2010 o 1 zł wynika z omyłki w zmianach budżetu w poprzednim miesiącu.

Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama