reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75110 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-5-2/31/15 z dnia 17 lipca 2015r - dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 § 2030 i rozdz. 85215 § 2010 wprowadzono na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015r - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 9 lipca 2015r - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r oraz na koszty obsługi tego zadania.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75107 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-3-5/31/15 z dnia 17 lipca 2015r - dotacja na wybory Prezydenta RP.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie wydatków budżetowych w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 i rozdz. 75110 oraz zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 i rozdz. 85215 nastąpiło zgodnie z decyzją w/w pism.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 § 4810 następuje z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i przeznacza się na:

- dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 § 4300 - wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

Inne zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonane w dziale 750 "Administracja publiczna", 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" i dziale 926 "Kultura fizyczna" wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 14 079 680 zł w tym:

- dochody bieżące 10 299 273 zł,

- dochody majątkowe 3 780 407 zł.

2. Wydatki ogółem 15 914 989 zł w tym:

- wydatki bieżące 9 998 317 zł,

- wydatki majątkowe 5 916 672 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 835 309 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama