reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 22 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20 202 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4 600 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24 802 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 17 659 870 zł z tego:

- dochody bieżące 14 915 689

- dochody majątkowe 2 744 181

2) Plan wydatków ogółem 17 062 190 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 022 129

- na wydatki majątkowe 5 040 061

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 42.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 lipca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

315 927,00

20 202,00

336 129,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

75 000,00

10 270,00

85 270,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

75 000,00

10 270,00

85 270,00

85216

Zasiłki stałe

64 000,00

9 932,00

73 932,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

64 000,00

9 932,00

73 932,00

Razem:

15 748 969,00

20 202,00

15 769 171,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 42.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 937 316,00

0,00

4 937 316,00

80195

Pozostała działalność

97 229,00

0,00

97 229,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 310,00

- 1 300,00

6 010,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 290,00

- 230,00

1 060,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

280,00

- 50,00

230,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

28 021,00

3 910,00

31 931,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

4 848,00

690,00

5 538,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

7 480,00

- 1 260,00

6 220,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 320,00

- 200,00

1 120,00

4307

Zakup usług pozostałych

14 830,00

- 1 350,00

13 480,00

4309

Zakup usług pozostałych

2 620,00

- 210,00

2 410,00

852

Pomoc społeczna

894 527,00

20 202,00

914 729,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

100 000,00

10 270,00

110 270,00

3110

Świadczenia społeczne

100 000,00

10 270,00

110 270,00

85216

Zasiłki stałe

64 000,00

9 932,00

73 932,00

3110

Świadczenia społeczne

64 000,00

9 932,00

73 932,00

Razem:

15 151 289,00

20 202,00

15 171 491,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 22 lipca 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.283.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85214, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 10 270 złotych.

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.285.2015.BB przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 r, w dz. 852 - pomoc społeczna, rozdz. 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 9 932 złote.

W związku z otrzymanymi pismami dokonuje się zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama