reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.41.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 509 546 zł.

a) dochody bieżące - 5 324 958 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 607 264 zł

b) dochody majątkowe - 2 184 588

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 140 370 zł.

a) wydatki bieżące - 4 970 908 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 607 264 zł

b) wydatki majątkowe - 3 169 462

3. Dochody w wysokości 58 911 pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej preznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągnietych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 689 735zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 568 351 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 568 351 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tutyłu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 152 790 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 497 925 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w § 4 Uchwały.

2. a) zaciagania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciagania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karpiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6.41.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6.41.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama