reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/80/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 9 lipca 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 45.184,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 45.184,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 60.733.873,33 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.541.617,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 9.192.256,00 zł.,

2) plan wydatków ogółem 63.466.678,33 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.804.874,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 13.661.804,00 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.732.805,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.732.805,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 19/80/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 9 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

24 300,00

0,00

24 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 300,00

0,00

24 300,00

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

746 952,00

20 788,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

746 952,00

20 788,00

726 164,00

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

722 512,00

722 512,00

0,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

716 512,00

716 512,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

722 512,00

722 512,00

0,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

716 512,00

716 512,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

722 512,00

722 512,00

0,00

zmniejszenie

-6 000,00

-6 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

716 512,00

716 512,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16 076 997,00

16 059 197,00

17 800,00

zmniejszenie

-39 184,00

-39 184,00

0,00

zwiększenie

45 184,00

45 184,00

0,00

po zmianach

16 082 997,00

16 065 197,00

17 800,00

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

6 857 208,00

6 857 208,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

6 000,00

6 000,00

0,00

po zmianach

6 863 208,00

6 863 208,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

88 278,00

88 278,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

6 000,00

6 000,00

0,00

po zmianach

94 278,00

94 278,00

0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

302 358,00

302 358,00

0,00

zmniejszenie

-39 184,00

-39 184,00

0,00

zwiększenie

39 184,00

39 184,00

0,00

po zmianach

302 358,00

302 358,00

0,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

7 041,00

7 041,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

52,00

52,00

0,00

po zmianach

7 093,00

7 093,00

0,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

1 245,00

1 245,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

45,00

45,00

0,00

po zmianach

1 290,00

1 290,00

0,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

978,00

978,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

60,00

60,00

0,00

po zmianach

1 038,00

1 038,00

0,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

169,00

169,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

27,00

27,00

0,00

po zmianach

196,00

196,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

123 162,00

123 162,00

0,00

zmniejszenie

-17 962,00

-17 962,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

105 200,00

105 200,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

22 541,00

22 541,00

0,00

zmniejszenie

-3 222,00

-3 222,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

19 319,00

19 319,00

0,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

37 780,00

37 780,00

0,00

zmniejszenie

-15 300,00

-15 300,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

22 480,00

22 480,00

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

5 820,00

5 820,00

0,00

zmniejszenie

-2 700,00

-2 700,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 120,00

3 120,00

0,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

29 495,00

29 495,00

0,00

po zmianach

29 495,00

29 495,00

0,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 205,00

5 205,00

0,00

po zmianach

5 205,00

5 205,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

21 941,00

21 941,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 655,00

3 655,00

0,00

po zmianach

25 596,00

25 596,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

3 914,00

3 914,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

645,00

645,00

0,00

po zmianach

4 559,00

4 559,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

52 249 632,00

39 338 292,00

12 911 340,00

zmniejszenie

-45 184,00

-45 184,00

0,00

zwiększenie

45 184,00

45 184,00

0,00

po zmianach

52 249 632,00

39 338 292,00

12 911 340,00

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

63 466 678,33

49 804 874,33

13 661 804,00

zmniejszenie

-45 184,00

-45 184,00

0,00

zwiększenie

45 184,00

45 184,00

0,00

po zmianach

63 466 678,33

49 804 874,33

13 661 804,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama