reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 20/84/15 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr II/12/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 27.100,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 27.100,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 60.733.873,33 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.541.617,33 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 9.192.256,00 zł.,

2) plan wydatków ogółem 63.466.678,33 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.804.874,33 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 13.661.804,00 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.732.805,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.732.805,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 20/84/15
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 15 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

24 300,00

0,00

24 300,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

24 300,00

0,00

24 300,00

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

746 952,00

20 788,00

726 164,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

746 952,00

20 788,00

726 164,00

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6 868 819,00

6 369 060,00

499 759,00

zmniejszenie

-1 100,00

-1 100,00

0,00

zwiększenie

1 100,00

1 100,00

0,00

po zmianach

6 868 819,00

6 369 060,00

499 759,00

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą

5 996 924,00

5 571 924,00

425 000,00

zmniejszenie

-1 100,00

-1 100,00

0,00

zwiększenie

1 100,00

1 100,00

0,00

po zmianach

5 996 924,00

5 571 924,00

425 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

675 574,00

675 574,00

0,00

zmniejszenie

-1 100,00

-1 100,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

674 474,00

674 474,00

0,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1 000,00

1 000,00

0,00

po zmianach

1 000,00

1 000,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

100,00

100,00

0,00

po zmianach

100,00

100,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

716 512,00

716 512,00

0,00

zmniejszenie

-13 000,00

-13 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

703 512,00

703 512,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

716 512,00

716 512,00

0,00

zmniejszenie

-13 000,00

-13 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

703 512,00

703 512,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

716 512,00

716 512,00

0,00

zmniejszenie

-13 000,00

-13 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

703 512,00

703 512,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16 082 997,00

16 065 197,00

17 800,00

zmniejszenie

-13 000,00

-13 000,00

0,00

zwiększenie

26 000,00

26 000,00

0,00

po zmianach

16 095 997,00

16 078 197,00

17 800,00

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

6 863 208,00

6 863 208,00

0,00

zmniejszenie

-4 990,00

-4 990,00

0,00

zwiększenie

4 990,00

4 990,00

0,00

po zmianach

6 863 208,00

6 863 208,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

427 830,00

427 830,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 990,00

4 990,00

0,00

po zmianach

432 820,00

432 820,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

9 970,00

9 970,00

0,00

zmniejszenie

-4 990,00

-4 990,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 980,00

4 980,00

0,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

przed zmianą

524 987,00

524 987,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

0,00

zwiększenie

16 000,00

16 000,00

0,00

po zmianach

537 987,00

537 987,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

24 250,00

24 250,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

13 000,00

13 000,00

0,00

po zmianach

37 250,00

37 250,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

3 000,00

3 000,00

0,00

zmniejszenie

-3 000,00

-3 000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

10 500,00

10 500,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3 000,00

3 000,00

0,00

po zmianach

13 500,00

13 500,00

0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

przed zmianą

302 358,00

302 358,00

0,00

zmniejszenie

-5 000,00

-5 000,00

0,00

zwiększenie

5 000,00

5 000,00

0,00

po zmianach

302 358,00

302 358,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

105 200,00

105 200,00

0,00

zmniejszenie

-4 250,00

-4 250,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

100 950,00

100 950,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

19 319,00

19 319,00

0,00

zmniejszenie

-750,00

-750,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

18 569,00

18 569,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

25 596,00

25 596,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4 250,00

4 250,00

0,00

po zmianach

29 846,00

29 846,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

4 559,00

4 559,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

750,00

750,00

0,00

po zmianach

5 309,00

5 309,00

0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

przed zmianą

89 614,00

89 564,00

50,00

zmniejszenie

-10,00

-10,00

0,00

zwiększenie

10,00

10,00

0,00

po zmianach

89 614,00

89 564,00

50,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

476,00

476,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10,00

10,00

0,00

po zmianach

486,00

486,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

225,00

225,00

0,00

zmniejszenie

-10,00

-10,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

215,00

215,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

52 249 632,00

39 338 292,00

12 911 340,00

zmniejszenie

-27 100,00

-27 100,00

0,00

zwiększenie

27 100,00

27 100,00

0,00

po zmianach

52 249 632,00

39 338 292,00

12 911 340,00

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

10 445 794,33

10 445 794,33

0,00

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

63 466 678,33

49 804 874,33

13 661 804,00

zmniejszenie

-27 100,00

-27 100,00

0,00

zwiększenie

27 100,00

27 100,00

0,00

po zmianach

63 466 678,33

49 804 874,33

13 661 804,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama