reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/29/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 10.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego powiatu zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie określone w § 1 uchwały przekazać Radzie Powiatu w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Traci moc uchwała nr X/26/2015 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta


Witold Kowalewski


Członek Zarządu


Sławomir Małachowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/29/2015
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 19 marca 2015 r.

dotyczące różnic występujących w wykazie mienia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

W roku 2014 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2013 poprzez:

1. Przekazanie w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych działek położonych w gminie Jeleniewo obr. Leszczewo o łącznej pow. 1,1198 ha i wartości: 68.980,00 zł.,
(Dec. GKN.6844.1.2014 z 13 lutego 2014 r.).

2. Podział dz. 51 obr. Lipniku i przekazanie trwałego zarządu pomiędzy OWL a ZAZ SOWA
w Lipniaku do działki 51/3 i udziału w 78/100 części w działce 51/2 (decyzja GKN.6844.2.2014 z 09.04.2014 r. i GKN.6844.15.2014 z 22.05.2014 r.).

3. Zamiana działek o łącznej pow. 3,6574 ha i łącznej wartości 14.675 zł położonych w gminie Bakałarzewo, stanowiących własność powiatu suwalskiego na działki o łącznej powierzchni 6,3719 ha i łącznej wartości 4.460,33 zł., stanowiące własność gminy Bakałarzewo (Akt not. Rep. A nr 843/2014 z 17.02.2014 r.) a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.3.2014 z 25.02.2014 r.).

4. Nabycie w drodze darowizny na mienie powiatu działek położonych w obr. Zusenko gm. Przerośl o łącznej powierzchni 3,0441 ha i łącznej wartości 47.446 zł., (AN. Rep. A nr 1302/2014
z 12.03.2014 r.), a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.4.2014 z 27.03.2014 r.).

5. Nabycie w drodze darowizny na mienie powiatu działek położonych w obr. Zusenko gm. Przerośl o łącznej powierzchni 1,6770 ha i łącznej wartości 3.148,00 zł., (AN rep. A nr 1296/2014 z 12.03.2014 r.), a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.5.2014 z 27.03.2014 r.).

6. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 34/5 obr. Trzciane gm. Suwałk o wartości księgowej 834,92 zł., przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach
(Dec. GKN.6844.6.2014 z 27.03.2014 r.) a następnie zamiana tej nieruchomości o wartości
5.100 zł., na działki nr 35/1 o pow. 0,1400 ha, 39/8 o pow. 0,0600 ha i 39/11 o pow. 0,0100 ha
o łącznej wartości 5.700 zł., (AN Rep. A nr 2435/2014 z 21.05.2014 r.).

7. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 140/1 o pow. 0,0176 ha obr. Okliny gm. Wiżajny o wartości księgowej 50,53 zł., przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (Dec.GKN.6844.11.2014 z 16.04.2014 r.) a następnie darowizna ww. działki dla gminy Wiżajny (akt not. Rep.A nr 3037/2014 z 26.06.2014 r.).

8. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.2.7.2014.ŁC
z 19.03.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki
o łącznej powierzchni 0,0299 ha i łącznej wartości 1.495 zł., a następnie przekazanie ich
w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.12.2014 z 13.05.2014 r.).

9. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.18.251.2013.GL
z 14.04.14 r. na mienie powiatu działki położonej w obr. Leszczewek gm. Suwałki
o powierzchni 0,2515 ha i wartości 13.075 zł., a następnie przekazanie jej w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.17.2014 z 22.05.2014 r.).

10. Przekazanie działek nr 35/1 o pow. 0,1400 ha, 39/8 o pow. 0,0600 ha i 39/11 o pow. 0,0100 ha o łącznej wartości 5.700 zł., obr. Trzciane gm. Suwałki w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.18.2014 z 30.05.2014 r.).

11. Przekazanie działek położonych w obr. Krejwiany gm. Rutka- Tartak o łącznej wartości 9.170 zł., w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.19.2014 z 18.06.2014 r.).

12. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.2.5.2014.ŁC
z 12.05.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki o łącznej powierzchni Powiatowych (Dec. GKN.6844.20.2014 z 03.07.2014 r.).

13. Nabycie w drodze darowizny od Wojewody aktem not. Rep. A nr 3157/2014 z 01.07.2014 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Węgielnia gm. Szypliszki o łącznej powierzchni 0,0053 ha i wartości 1.500 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.21.2014 z 03.07.2014 r.).

14. Wygaszenie trwałego zarządu do działek nr: 93/8, 93/9, 93/11,44/3 i 44/7 o łącznej powierzchni 20,9703 ha o łącznej wartości 98.464 zł położonych w obr. Dowspuda
gm. Raczki, sprawowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie (Dec. GKN.6844.22.2014
z 03.07.2014 r.).

15. Przekazanie w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Dowspudzie działek nr: 93/8, 93/9, 93/11, 44/3
i 44/7 o łącznej powierzchni 20,9703 ha o łącznej wartości 98.464 zł położonych
w obr. Dowspuda gm. Raczki (Dec. GKN.6844.23.2014 z 24.09.2014 r.).

16. Nabycie w drodze decyzji Starosty Suwalskiego nr 3/2014 znak AIB.6740.7.46.2014
z 24.07.14 r. na mienie powiatu działek położonych w obr. Osinki gm. Szypliszki o łącznej powierzchni 0,7433 ha i wartości 37.165 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych (Dec. GKN.6844.24.2014 z 24.09.2014 r.).

17. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 141/1 o pow. 0,0220 ha obr. Mała Huta gm. Suwałki
o wartości księgowej 65,04 zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (Dec. GKN.6844.25.2014 z 13.11.2014 r.).

18. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 387/6 i 313/3 obr. Podbudówek gm. Suwałki o wartości księgowej: 24,61 zł i 13,47 zł zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (Dec. GKN.6844.26.2014 z 13.11.2014 r.).

19. Wygaszenie trwałego zarządu do dz. 821/1 o pow. 0,0005 obr. i gmina Filipów o wartości księgowej: 1,49 zł, przysługujący Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach (Dec.GKN.6844.27.2014 z 13.11.2014 r.).

20. Zarząd Dróg Powiatowych

a) różnice w terenach komunikacyjnych:

- zwiększenie wartości gruntów o pow. 13,3298 ha na wartość 191.974,27 - przyjęto w trwały Zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (gminy: Bakałarzewo, Suwałki, Przerośl, Jeleniewo, Szypliszki i Rutka- Tartak)

- zmniejszenie wartości gruntów o pow. 0,3331 ha na wartość 990,06 - wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Powiatu (gmina Suwałki, Filipów i Wiżajny)

b) w 2014 roku dokonano zakupu środków trwałych:

- brama przesuwna o wartości 3.457,00 zł.,

- specjalistyczne maszyny i aparaty szt. 6 na ogólną kwotę 27.000,00 zł.,

- budynek garażowy z przeznaczeniem na maszyny drogowe - I etap-rozbiórka istniejącego,
na kwotę 29.991,00 zł.

c) mienie będące w ewidencji księgowej ZDP powiększono o wartość odnów, przebudowy nawierzchni dróg powiatowych i mostu.

21. OWL w Lipniaku

a) wygaszenie trwałego zarządu do udziału 78/100 do działki 51/2 (grunt: pow. 0,3441 ha wartość 1.014 zł, budynek: 3.039.731,99 zł) i 51/3 (pow. 0,9008 ha wartość 2.700 zł) i przekazanie go dla ZAZ SOWA w Lipniaku.

22. ZAZ Sowa w Lipniaku

a) przejęcie w trwały zarząd udziału 78/100 do działki 51/2 (pow. 0,3441 ha wartość 1014 zł) i 51/3 (pow. 0,9008 ha wartość 2.700 zł).

b) przejęcie w trwały zarząd udziału 78/100 do budynku na działce 51/2 (wartość 3.039.731,99 zł).

23. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

a) w roku 2014 dokonano zakupu:

- 6 szt. komputerów /jednostki centralne/ na kwotę 15.584,10 zł.,

- drukarko-kopiarki o wartości 3.100,00 zł.

b) zmniejszenia w 2014 roku:

- likwidacja 12 zestawów komputerowych, 10 jednostek centralnych, 14 drukarek,
3 notebooków na kwotę 237.603,93 zł.

24. Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

a) zmiany w majątku w 2014 roku:

- zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji telewizora - 1.282,00 zł.,

- zwiększenie wartości z tytułu zakupu zamiatarki T 801 - 11.069,00 zł.,

- zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego przyjęcia kosiarki X155R - 13.900,00 zł.

25. Biuro Obsługi Nieruchomości w Budzisku

a) zmniejszenie wartości z tytułu likwidacji w 2014 roku:

- sieci radiowej o wartości 9.474,00 zł.,

- przęseł ogrodzeniowych o wartości 1.582,00 zł.

b) zwiększenie wartości z tytułu nieodpłatnego otrzymania od Izby Celnej w Białymstoku środków trwałych /wartości w całości umorzone/:

- agregat prądotwórczy PSOE o wartości 128.865,00 zł.,

- zasilacz ups o wartości 107.747,00 zł.,

- klimatyzator Fujitsu o wartości 13.775,00 zł.

26. Starostwo Powiatowe w Suwałkach

a) zmiany w majątku w 2014 roku:

- zwiększenie wartości budynku przy ul. Świerkowej 60 na kwotę 5.298,00 zł. - modernizacja serwerowni,

b) zakupy współfinansowane z funduszy europejskich:

- inwestycja w Bolciach - parking o wartości 766.715,00 zł.,

- plac zabaw w Dowspudzie o wartości 37.007,00 zł.,

- siłownia zewnętrzna w Dowspudzie o wartości 45.338,00 zł.,

- siłownia zewnętrzna w Lipniaku o wartości 20.443,00 zł.,

- siłownia zewnętrzna w Pawłówce o wartości 24.354,00 zł.,

- makieta architektoniczna o wartości 81.672,00 zł.,

- 11 szt. komputerów o wartości 47.994,00 zł.,

- 1 szt. skanera o wartości 4.648,00 zł.

27. Mienie będące w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz poszczególnych jednostek podległych powiększono o wartość dokonanych zakupów
w 2014 roku z uwzględnieniem wartości umorzenia w roku 2014 tj. wartości netto.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama