reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Janów

z dnia 4 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.532 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące o kwotę 67 235 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 024zł, w tym :

1) na zadania bieżące -133 985 zł zł,

2) na zadania majątkowe -56 039 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 789 , w tym:

1) na zadania bieżące- 72 789 zł,

2) na zadania majątkowe - 50 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2015 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2015 rok dotyczący dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 161 918 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 386 543

- majątkowe w wysokości - 775 375 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 12 451 458 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 415 711zł

- majątkowe w wysokości - 1 035 747

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 460 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2015 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Janów
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Janów
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Janów
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Janów
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

60 000

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

210 000

921

92116

Biblioteka w Janowie

80 000

Razem

290 000

60 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

290 000

0

60 000

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki - na bieżącą działalność - 290 000zł.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na inwestycje "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy-Podłubianka-Gnidzin-Rozedranka Stara"


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Gminy Janów
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

1. Wprowadzono do planu dochodów i wydatków dotację z Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla OSP na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

2. Wprowadzono do budżetu dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat za zobowiązania pieniężne , wpływy z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3 Na podstawie pisma z PUW - wprowadzono do budżetu dotację na dofinansowanie zadania polegającego na zatrudnieniu asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"

4. Na podstawie pisma z PUW - zwiększono dotację na dodatek energetyczny w III kwartale 2015 roku,

5. Na podstawie pisma z PUW- zwiększono dotację na zasiłki stałe

6. Na podstawie pisma z PUW - zwiększono dotację na zasiłki okresowe

7. Na podstawie pisma z PUW - zwiększono dotację na składki ubezpieczenia zdrowotnego,

8. Na podstawie pisma z KBW - wprowadzono dotację na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

9. Zwiększono środki na utrzymanie dróg gminnych

10. Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

11. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne :

- Zakup działek w miejscowości Jasionowa Dolina i Nowy Janów

- Zakup namiotu handlowego

- Zakup klimatyzatora do serwerowni

- Instalacja monitoringu w Urzędzie Gminy

12. Zmniejszono środki na inwestycję "Przebudowa drogi gminnej Krasne - Zielony Gaj"

13. Zmniejszono środki na spłatę odsetek od zobowiążań długoterminowych

14. Zwiększono wydatki na usługi zdrowotne w OSP.

15. Zmniejszono dotację dla GOKSiT

16. Zwiększono środki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama