reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 53, 238, 1117 i 1130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 41 653 731,20 zł, w tym : dochodów bieżących - 38 453 742,05 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,155 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 40 653 731,20 zł, w tym: wydatków bieżących - 35 402 442,05 zł, wydatków majątkowych - 5 251 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Jan Hyndza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 295 052 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 3 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego;

2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 6 000 zł - decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.-II.31111.348.2015.MA z dnia 18 sierpnia 2015 r. zwrot wcześniej pomniejszonych środków z tego rozdziału za zabezpieczenie działań z zakresu zdarzeń klęski żywiołowej;

3) dział 852 rozdział 85213 o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB>-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r.;

4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - przeniesienie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego w projekcie "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015" . Zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT stanowi dochód miasta;

5) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;

6) dział 758 rozdział 75801 o kwotę 14 815 zł - z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. - z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - "Wyprawka szkolna", zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015 r.

2. Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 203 420 zł, w tym:

1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 201 420 zł - z tytułu przeniesienia podatku VAT ( jako kosztu niekwalifikowanego - który podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy ) w projekcie "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2015";

2) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015r. ( przeniesienie środków na rozdział 85213 ).

3. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 433 632 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60014 o kwotę 10 000 zł, - przyznanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach;

2) dział 600 rozdział 60004 o kwotę 28 000 zł - zwiększenie środków na wydatki związane z transportem miejskim;

3) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 43 000 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych "Budowa chodnika pomiędzy ul. Słowiczyńską a Nadrzeczną" - 16 000, "Przebudowa części chodnika łączącego ul. Kościuszki z kładką na rzece Kamionka" - 11 000 zł , "Budowa chodnika na ul. Słowackiego" - 11 000 zł oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego "Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego" o 5 000 zł;

4) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - wprowadzenie nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;

5) dział 801 rozdział 80101 oraz 80110 o kwotę 14 815 zł - zwiększenie wydatków na oświatę zgodnie z otrzymanym zwiększeniem subwencji oświatowej;

6) dział 852 rozdział 85212 oraz 85213 o kwotę 8 000 zł - zwiększenie wydatków zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;

7) dział 854 rozdział 85415 o kwotę 27 237 zł - zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków w ramach programu "Wyprawka szkolna";

8) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie wydatków na istniejące zadania inwestycyjne: "Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów "- 20 000 zł oraz "Budowa ławeczki im. Anny Jabłonowskiej" - 10 000 zł;

9) dział 926 rozdział 92695 o kwotę 6 000 zł - wprowadzenie wydatków w związku z realizacją umowy z PZU - budowa Trasy Zdrowia - udział miasta na sporządzenie dokumentacji;

10) ponadto dokonano przesunięć na wydatki bieżące w kwocie 29 580 zł na rozdziały 75023, 75075, 80113.

4. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 342 000 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60013 o kwotę 60 000 zł - zgodnie z pismem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nie będzie realizowane zadanie związane z przebudową skrzyżowania w ul. Grodzieńskiej w związku z unieważnieniem przetargu - wobec powyższego dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego została wycofana z budżetu;

2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 237 000 zł - pomniejszenie wydatków unijnych i krajowych w związku wprowadzeniem nowego paragrafu wydatkowego związanego z niekwalifikowanym podatkiem VAT;

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu";

4) dział 852 rozdział 85212 o kwotę 2 000 zł - pomniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;

5) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 6 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy";

6) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł - dokonano przesunięć na inne wydatki bieżące.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Jan Hyndza

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama