reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 64/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 24 187 311,02 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 399 124,02 zł

- dochody majątkowe: 8 788 187,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 499 415,02 zł w tym:

- bieżące : 13 435 000,02 zł

- majątkowe: 11 064 415,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: porozumienia z

JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

majątkowe

razem majątkowe:

269 787,00

0,00

269 787,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

269 787,00

0,00

269 787,00

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

31 882,00

2 371,00

34 253,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

31 882,00

2 371,00

34 253,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

2 371,00

2 371,00

razem bieżące:

14 143 508,00

2 371,00

14 145 879,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 082 758,00

0,00

1 082 758,00

majątkowe

razem majątkowe:

8 518 400,00

0,00

8 518 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 750 950,00

0,00

6 750 950,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 175,00

4 300,00

28 475,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 681,00

4 300,00

8 981,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 681,00

4 300,00

8 981,00

razem zlecone:

1 248 945,02

4 300,00

1 253 245,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

24 180 640,02

6 671,00

24 187 311,02

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8 103 495,00

0,00

8 103 495,00

Zwiększa się plan dochodów o 6 671 zł w tym:

- 2 371,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015r zwiększającego plan dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - Wyprawka szkolna.

- 4 300,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3101-5-4/46/15 z dnia 31 sierpnia 2015r zwiększającego dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie diet członkom obwodowych komisji do spraw referendum.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

299 558,00

0,00

299 558,00

40002

Dostarczanie wody

299 558,00

0,00

299 558,00

4260

Zakup energii

80 000,00

-2 500,00

77 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

2 500,00

6 000,00

750

Administracja publiczna

1 997 872,00

0,00

1 997 872,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 779 227,00

0,00

1 779 227,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00

6 000,00

41 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

218 000,00

-6 000,00

212 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 730 418,00

0,00

3 730 418,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

387 485,00

0,00

387 485,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

146 700,00

-12 000,00

134 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

12 000,00

16 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

40 592,00

2 371,00

42 963,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

40 592,00

2 371,00

42 963,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

2 371,00

2 371,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 387 314,00

0,00

1 387 314,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

244 394,00

0,00

244 394,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

-3 000,00

9 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

3 000,00

6 000,00

90095

Pozostała działalność

786 920,00

0,00

786 920,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

184 071,00

-2 000,00

182 071,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 000,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 600,00

1 000,00

2 600,00

926

Kultura fizyczna

102 000,00

0,00

102 000,00

92601

Obiekty sportowe

9 300,00

1 620,00

10 920,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

1 620,00

1 620,00

92695

Pozostała działalność

12 700,00

-1 620,00

11 080,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 700,00

-1 620,00

3 080,00

Razem:

22 924 012,00

2 371,00

22 926 383,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24 175,00

4 300,00

28 475,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

4 681,00

4 300,00

8 981,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

4 300,00

4 300,00

razem zlecone

1 248 945,02

4 300,00

1 253 245,02

razem porozumienia z JST

319 787,00

0,00

319 787,00

Ogółem:

24 492 744,02

6 671,00

24 499 415,02

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama