reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/VIII/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a, ust. 5a i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Piątnica zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1300.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują program wychowania przedszkolnego określonego w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność, zwaną dalej "opłatą", za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określonego w ust. 1, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn opłaty, liczby godzin oraz liczby dni świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez placówkę w czasie przekraczającym czas określony w § 1, przy czym liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesięcu w czasie przekraczającym czas określony w § 1 oblicza się na podstawie liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 4. Traci mac Uchwała Nr 43/X/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzilone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piatnica. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 226, poz. 2678).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317,1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama