reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Poświetne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423 i 915, z 2015 r. poz. 390) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem jest Gmina Poświętne, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Poświętne, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

L.p.

Lokalizacja (miejscowość)

Nr drogi

Określenie miejsca usytuowania

przystanku

1

Zdrody Nowe

107562B

przy posesji nr 11

2

Zdrody Nowe

107562B

przed przejazdem kolejowym

3

Brzozowo Solniki

107591B

przy krzyżu

4

Brzozowo Chabdy

107584B

przy posesji nr 9

5

Brzozowo Korabie

107587B

przy krzyżu

6

Brzozowo Stare

107586B

przy posesji nr 24

7

Brzozowo Muzyły

107591B

przy krzyżu

8

Turek

107574B

przy stawie

9

Józefin

107571B

na działce gminnej nr 131/2

10

Marynki

107573B

przy posesji nr 9

11

Marynki

107573B

na działce Pana Eugeniusza Piszczatowskiego nr 40

12

Chomizna

107582B

przy posesji nr 5

13

Grochy

107569B

przy świetlicy wiejskiej

14

Wołkuny

107581B

przy posesji nr 12


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Gmina Poświętne, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Poświętne.

§ 3. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Poświętne, do którego należy załączyć:

1) projekt proponowanego rozkładu jazdy;

2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

§ 4. 1. Przedsiębiorca (operator, przewoźnik) korzystający z przystanku zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Wójta Gminy Poświętne o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanej zgody.

2. Wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzgodnienia zmian z Wójtem Gminy Poświętne.

§ 5. Wójt Gminy Poświętne może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy, w przypadku wystąpienia jednej z powyższych okoliczności:

1) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników);

2) wydanie zgody lub uzgodnienie wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 6. 1. Operatorzy i przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915).

2. Utrzymanie tablic z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

§ 7. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy oraz reklam w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z póź. zm).

§ 8. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie).

§ 9. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

§ 10. Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 11. 1. Przedsiębiorców korzystających z przystanków zobowiązuje się do korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

2. W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Wójt Gminy Poświętne może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama