reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art217,art235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r . poz. 885 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody i budżetu gminy o kwotę 82 482,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 943 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 052,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 339 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 16 294 399,91 zł, Dochody bieżące 10 791 172,79 zł , Dochody majątkowe 5 503 227,12 zł, Plan wydatków 17 075 095,66 zł , Wydatki bieżące 9 898 684,97 zł, Wydatki majątkowe 7 176 410,69 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 780 695,75 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie załącznikiem Nr 2

§ 5. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sergiusz Smyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody i Wydatki Gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Uzasadnienie

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego pn. " Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye" poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów i wydatków dotyczących zagospodarowania działki i budowy ogrodzenia przy nowobudowanej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul Fabrycznej w Czeremsze. Dochody pochodzące z programu Polska -Białoruś- Ukraina to kwota 179 778,00 zł a wydatki ogółem 199 753,00 zł.

Skorygowano do wysokości z przetargu wartość projektu w zakresie budowy drogi Stawiszcze Połowce oraz dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pism w sprawie subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji na zadania własne i zlecone oraz korekt planu finansowego jednostek budżetowych. Zwiększono wydatki w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na sfinansowanie odprawy i odszkodowania oraz wypłatę urlopów na poratowanie zdrowia. Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama