reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50/VIII/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu w placówkach oświatowych gminy Ciechanowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum), o którym mowa w ust. 1 oblicza się według następującego wzoru: W = (X1 + X2 + ...) : [ (X1 : Y1) + (X2 : Y2) + (...)], gdzie: W-oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, X1, X2, ... - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacyjnym szkoły, przedszkola, Y1, Y2, ....- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

3. Wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama