reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/15 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm ) oraz art. 40 ust 2, pkt 1 i art.42 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Szpitala Ogólnego w Kolnie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2013 r., poz. 3804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Szpital może tworzyć jednostki, komórki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej.";

2) w § 9 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu:

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne.";

3) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

W skład Szpitala wchodzą:

1. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo szpitalne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Medycyny Paliatywnej,

2) Oddział Wewnętrzny,

3) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

4) Oddział Pediatryczny,

5) Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

6) Oddział Psychiatryczny Ogólny,

7) Blok Operacyjny,

8) Pracownia Endoskopii,

9) Zespół Transportu Sanitarnego,

10) Psychiatryczna Izba Przyjęć,

11) Szpitalna Izba Przyjęć,

12) Dziecięca Izba Przyjęć,

13) Sala przygotowania i wydawania zwłok wraz z chłodnią do przechowywania,

14) Dział Farmacji,

15) Sterylizatornia,

2. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo ambulatoryjne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Pracownia RTG,

2) Pracownia USG,

3) Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej,

4) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

6) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,

7) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

8) Poradnia Neonatologiczna i Ryzyka Okołoporodowego,

9) Poradnia Otolaryngologiczna,

10) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy,

11) Poradnia Neurologiczna,

12) Poradnia Urologiczna,

13) Poradnia Alergologiczna,

14) Poradnia Kardiologiczna,

15) Poradnia Diabetologiczna,

16) Poradnia Dermatologiczna,

17) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

18) Poradnia Endokrynologiczna,

19) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień,

20) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni,

21) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej,

22) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Endokrynologicznej,

23) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Położniczo-Ginekologicznej,

24) Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

25) Gabinet Zabiegowo-Szczepienny,

26) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

27) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

28) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,

29) Hospicjum Domowe,

30) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

3. Przedsiębiorstwo pn. Lecznictwo inne niż szpitalne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Poradnia Rehabilitacyjna,

2) Pracownia Fizjoterapii,

3) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

4. Przedsiębiorstwo pn. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne, w ramach którego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1) Laboratorium Analityczne,

2) Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne,

5. Komórki działalności pomocniczej:

1) Sekcja Służb Pracowniczych,

2) Sekcja Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym,

3) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,

4) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,

5) Dział Informatyki.

6. Samodzielne stanowiska:

1) Kapelan szpitalny,

2) Radca prawny,

3) Psycholog kliniczny,

4) Stanowisko ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych i promocji zdrowia,

5) Stanowisko ds. obronności kraju,

6) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

7) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, strukturę więzi funkcjonalnej,

odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz samodzielnych stanowisk określa Regulamin

Organizacyjny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego oraz Dyrektorowi Szpitala Ogólnego w Kolnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Andrzej Mieczkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama