reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 50 ust. 6
i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163; z 2010 r.
Nr 217 poz. 1427; z 2015 r. poz. 693) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 18,- zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług op-iekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat zmieniona w § 1 ust. 1 Uchwałą Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012 r.Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, a zasady odpłatności określają tabele odpłatności. Kwotę wyjściową do naliczenia odpłatności stanowi kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) z dniem 1 października 2015 r. nastąpi zmiana wysokości kryterium, co spowoduje konieczność zmiany tabeli odpłatności. Kalkulacja kosztu jednej godziny usług opiekuńczych wynikająca z kosztów zatrudnienia pracowników zakłada wzrost o 20 % t.j. do 18,- zł (w stosunku do 15,- zł - obowiązującego od 1 lutego 2013 r.). Aktualnie z usług opiekuńczych korzysta 50 osób w tym: 46 to osoby samotne, a 4 - w rodzinie.

osoby samotne

Dochód na osobę wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej
od 01.10.2015 r.

Wysokość odpłatności w %

Wysokość odpłatności przy
15,- zł/godz.

Wysokość odpłatności przy
18,- zł/godz.

Liczba osób

do 634,- zł

0

0

0

1

Powyżej 634,- do 792,50

5

0,75

0,90

2

Powyżej 792,50 do 951,-

10

1,50

1,80

-

Powyżej 951,- do 1.268,-

15

2,25

2,70

20

Powyżej 1.268,- do 1.585,-

20

3,-

3,60

10

Powyżej 1.585,- do 1.902,-

30

4,50

5,40

11

Powyżej 1.902,- do 2.219,-

60

9,-

10,80

2

Powyżej 2.219,- do 2.536,-

80

12,-

14,40

-

Powyżej 2.536,-

100

15,-

-18,-

-

w rodzinie

Dochód na osobę wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej
od 01.10.2015 r.

Wysokość odpłatności w %

Wysokość odpłatności przy
15,- zł/godz.

Wysokość odpłatności przy
18,- zł/godz.

Liczba osób

do 514,- zł

0

0

0

-

Powyżej 514,- do 642,50

10

1,50

1,80

-

Powyżej 642,50 do 771,-

20

3,-

3,60

-

Powyżej 771,- do 1.028,-

40

6,-

7,20

1

Powyżej 1.028,- do 1.285,-

60

9,-

10,80

-

Powyżej 1.285,- do 1.542,-

80

12,-

14,40

1

Powyżej 1.542,-

100

15,-

18,-

2

W związku z powyższym uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama